08 6860 8040
08 3848 3858
namhuynhdao@gmail.com

Sức khỏe học đường

Thay đổi kích thước chữ
Đánh giá bài viết

Sức khỏe học đường đang là mối quan tâm hàng đầu của xã hội hiện nay. Vậy nhiệm vụ thiêng liêng của giáo dục là đào tạo ra những hiền tài có đầy đủ thể lực, trí lực và tâm lực để cống hiến, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân, hướng dân vào đường chí thiện. Giáo dục luôn nắm giữ tầm quan trọng bậc nhất trong chiến lược phát triển của một quốc gia nên các thành tố trong đó phải được xây dựng một cách vững bền. Đặc biệt, con người là yếu tố hàng đầu nên cần được bồi dưỡng sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Đây là nội dung chính trong những đóng góp của Môn phái Nam Huỳnh Đạo vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Với tâm nguyện chung tay góp sức vào công cuộc xây dựng hưng thịnh nền giáo dục nước nhà, chăm sóc sức khỏe tâm và thân cho nhân dân, Môn phái Nam Huỳnh Đạo đang ngày đêm cống hiến những giá trị thiết thực nhất cho xã hội. Hệ thống Tinh môn của Môn phái đang ngày đêm miệt mài lao động cống hiến những giá trị văn hóa cho nhân dân, cho tầng lớp học sinh, sinh viên Việt Nam qua hệ thống Đạo đường, Võ đường Văn hiến và Võ đường Dân gian. Hiện nay, Môn phái đã xây dựng thành công các Võ đường tại một số trường học tiêu biểu như: Đại học Sư Phạm, Đại học Văn Lang, Đại học Nông Lâm, Trường quốc tế Anh, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng,… và đã được đông đảo sinh viên học sinh tham gia tập luyện, được sự đồng tình của Ban giám hiệu các trường nhờ lối truyền thụ võ học, võ đạo và tinh thần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của Môn phái.

Các bài viết cùng danh mục