08 6860 8040
08 3848 3858
namhuynhdao@gmail.com

Tỏa sáng Văn hóa Võ Đạo vào trong cuộc sống

Thay đổi kích thước chữ
Đánh giá bài viết

Với định hướng giáo dục và hoàn thiện nhân cách môn sinh trên tinh thần văn hóa dân tộc, xây dựng một môi trường văn hóa võ đạo chuẩn mực trên tinh thần nhân văn và thượng võ, thể hiện ở tính huyết thống, tình đồng bào, sự yêu thương chia sẻ đùm bọc lẫn nhau, Môn phái Nam Huỳnh Đạo đã thiết lập một đời sống văn hóa thiết thực đối với toàn thể môn sinh và phụ huynh môn sinh. Đó là những giúp ích thiết thực cho những nơi nuôi dạy trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, các bệnh nhân nghèo… với mong muốn đại gia đình Nam Huỳnh Đạo sẽ ngày càng nhân rộng hơn nữa những hoạt động thiết thực này trong một nỗ lực cùng chung tay góp sức xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Bên cạnh việc tham gia giúp đỡ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của những trung tâm, mái ấm… các huấn luyện viên của Môn phái còn triển khai mở lớp dạy võ miễn phí tại những nơi này để đem lại sức khỏe tâm thân cho mọi người. Đặc biệt, trong trường hợp các em tại những trung tâm này có nguyện vọng đi theo con đường sự nghiệp giáo dục của Nam Huỳnh Đạo thì sẽ được Môn phái hỗ trợ hoàn toàn kinh phí trong chương trình đào tạo huấn luyện viên và ban cán sự của Môn phái.

Các bài viết cùng danh mục