08 6860 8040
08 3848 3858
namhuynhdao@gmail.com

[VTV4 Tinh hoa võ thuật Việt Nam] – Môn phái Nam Huỳnh Đạo

Thay đổi kích thước chữ
Đánh giá bài viết

Võ công Nam Huỳnh đạo không đơn thuần rèn luyện tể chất, mà còn thông qua võ đạo chỉ cho môn sinh biết ông cha ta từng ứng phó trước thiên nhiên như thế nào; khi gặp kẻ địch mạnh hơn, phải vận dụng binh pháp và võ công mưu lược gì để chiến thắng quân thù. Qua đó người học võ nắm được bản nguyên văn hoá dân tộc, hiểu được nguyên lý của thái cực, âm dương, cương nhu ngũ hành… và cách vận dụng trong đời sống hiện đại. Từng ngày từng ngày dòng chảy văn hoá dân tộc như nguồn nước mát ngấm sâu vào máu thịt, tạo nên khí chất của từng con người. Khi muôn người như một, đồng tâm hiệp khí, lúc ấy dân khí trở thành một động lựcc to lớn của cả dân tộc.

Các bài viết cùng danh mục