08 6860 8040
08 3848 3858
namhuynhdao@gmail.com

Thay đổi kích thước chữ
Đánh giá bài viết

            Môn phái Nam Huỳnh Đạo hiện nay là thành viên Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam. Môn phái Nam Huỳnh Đạo từ trước đến nay và trong tương lai luôn trân trọng giao lưu Văn hóa Võ Đạo với tất cả tổ chức Võ thuật trong và ngoài nước trên tinh thần Nhân Văn Thượng Võ do Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam giới thiệu. Tôn chỉ nhất quán của Môn phái Nam Huỳnh Đạo là không Giao Thủ dưới bất cứ hình thức nào với Môn sinh các Võ phái khác với mục đích tranh thắng thua mà tập trung trọng tâm xây dựng và phát triển Văn Hóa Võ Đạo với tiêu chí rèn luyện Nhân cách môn sinh bản môn là: Thân thể khỏe mạnh trong Tinh thần lành mạnh với định hướng Văn Hóa Dân Tộc.
            Môn phái Nam Huỳnh Đạo kính chúc toàn thể Đại Võ sư, Võ sư, Võ sinh thuộc tất cả các Môn phái gặt hái nhiều thành tựu tốt đẹp của Võ Đạo.
            Trân trọng cảm ơn!

Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo
Đại Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt

Các bài viết cùng danh mục