08 6860 8040
08 3848 3858
namhuynhdao@gmail.com

Thạc sĩ Lê Tú Cẩm tại Lễ tổng kết năm 2016

Thay đổi kích thước chữ
Đánh giá bài viết

Thạc sĩ Lê Tú Cẩm Nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Chủ tịch hội Di sản văn hóa TP.HCM phát biểu tại lễ tổng kết Nam Huỳnh Đạo 2016

Hàng năm cứ đến ngày này tôi lại có dịp đến đây để nhìn lại một năm hoạt động của Môn phái Nam Huỳnh Đạo. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều nhận thấy rằng không có sự lặp lại mà năm sau thì nó đa dạng hơn, phong phú hơn và nó đi vào chiều sâu hơn. Năm nay cũng như thế, chúng tôi thấy rất là rõ những cái điểm mới, điểm phát triển của Nam Huỳnh Đạo. Tôi muốn đề cập đến những việc Nam Huỳnh Đạo đã làm được trong năm 2016. Thứ nhất, tôi thấy rằng Nam Huỳnh Đạo từ một điểm sáng ở Vĩnh Phúc thì nay công việc đó được tiếp tục đeo đẳng, bây giờ đã băt đầu đưa về các tỉnh phía nam, các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Tôi cho đó là điều rất vui mừng. Mà vui mừng hơn nữa là có văn bản của Thủ tướng chính phủ việc giáo dục thể chất vào trong nhà trường từ đó là một cơ sở pháp lý để Nam Huỳnh Đạo cùng với các Môn phái Võ cổ truyền có thể thực hiện việc này đều khắp hơn trong các Sở giáo dục ở các địa phương. Tôi tin rằng với cái đà này Nam Huỳnh Đạo sẽ phát triển ở lĩnh vực này rất là mạnh. Văn bản này đặt vấn đề giáo dục thể chất nhưng chúng tôi nghĩ rằng tự Nam Huỳnh Đạo cũng đã nhận ra rằng việc đưa võ vào trong học đường không chỉ để giáo dục thể chất mà còn giáo dục con người một cách toàn diện. Tức là đưa Võ thuật vào đồng thời đưa Võ đạo vào để tạo nên một con người không chỉ có thể lực mà còn có trí lực và đạo đức. Tôi nghĩ điều này bản thân hoạt động của Nam Huỳnh Đạo từ lâu nó đã ý thức điều đó. Bây giờ để phát triển công việc này thì chúng ta làm sao để mọi người càng nhận rõ ra hơn cái điều đó. Tức là không phải chỉ vấn đề thể chất, chúng ta làm sao cho mọi người càng nhận thức rõ hơn. Điều thứ hai, những hoạt động của Nam Huỳnh Đạo trong năm 2016 mà tôi cũng thấy rất thích thú là Nam Huỳnh Đạo tham gia rất nhiều hội thảo khoa học về vấn đề văn hóa chứ không phải về vấn đề giáo dục thể chất. Điều này chứng tỏ rằng càng ngày các hoạt động của Nam Huỳnh Đạo càng đi vào chiều sâu là càng cụ thể hơn hai chữ Nhân văn Thượng võ. Tức là không coi công việc của mình chỉ là công việc về thể lực mà nó quan trọng về giáo dục con người về tính người, về đạo đức con người. Đến nay Nam Huỳnh Đạo đã là thành viên Hội di sản văn hóa của chúng tôi được nhiều năm rồi. Điều này cho chúng tôi thấy là chúng ta phải hợp lực cùng nhau để làm sao để mọi hoạt động của chúng ta cụ thể là hoạt động của Nam Huỳnh Đạo góp phần ổn định Xã hội. Tôi nhìn ở góc độ là làm sao phát triển Môn phái của chúng ta để chúng ta trong tổng lực chung này chúng ta góp với Xã hội là chúng ta cùng ra sức gìn giữ một di sản văn hóa là làm sao đào tạo ra những lớp thanh niên của chúng ta vừa có thể lực vừa có trí lực và đạo đức. Đó là nổ lực chung của chúng ta mà trong thời gian tới Nam Huỳnh Đạo là một lực lượng rất đắc lực trong nội lực chung này. Cuối cùng tôi xin gởi lời chúc năm mới, chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị đại biểu, chúc Nam Huỳnh Đạo mãi mãi tỏa sáng như Nam Huỳnh Đạo những năm vừa qua để có những bước tiếp theo vững chắc đạt nhiều hiệu quả cao hơn.

Các bài viết cùng danh mục