08 6860 8040
08 3848 3858
namhuynhdao@gmail.com

Giao lưu Quốc tế

Thay đổi kích thước chữ
Đánh giá bài viết

Thông qua các hoạt động văn hóa võ thuật tại các kỳ đại hội trong nước và quốc tế, Môn phái Nam Huỳnh Đạo được đông đảo nhân dân trên khắp các tỉnh thành trong cả nước nhiệt liệt hưởng ứng. Đặc biệt, Môn phái đã được giới thiệu trên các đài truyền hình trung ương, địa phương và quốc tế như các nước Châu Âu, Nga, Mỹ, Hàn Quốc… Bên cạnh đó, Môn phái đã nhận được nhiều lời mời giao lưu văn hóa võ thuật và giảng dạy tại các nước này.

Qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nhiều đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đã được đến tham quan hệ thống Đạo đường, Võ đường… Môn phái đã nhận được nhiều sự thán phục, đồng lòng ủng hộ của những người có tâm huyết xây dựng một nền võ học đậm đà bản sắc dân tộc. Các đoàn võ thuật sau khi giao lưu với Môn phái đều hết sức kính phục và ngỡ ngàng khi nhận chân những giá trị nền tảng Văn hóa Võ đạo Việt Nam.

Các bài viết cùng danh mục