08 6860 8040
08 3848 3858
namhuynhdao@gmail.com

Danh Mục Hội thảo Khoa học

_DSC1676
THÂN KHÍ VÕ ĐẠO VỚI NHÂN CÁCH, ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN VÀ VĂN HÓA DÒNG TỘC (Một đề xuất qua thực tế môn phái Nam Huỳnh Đạo) Huỳnh Tuấn Kiệt – Huỳnh Quốc Thắng TÓM TẮ T Con người (cá nhân) trong đời sống xã hội (cộng đồng) với những mối quan hệ khác nhau từ gần đến xa như gia đình, dòng họ và dân tộc (dòng tộc), tất cả luôn đặt ra những câu hỏi liên quan khía cạnh văn hóa nhằm tạo ra sự phát triển thăng bằng, tốt đẹp nhất trong các mối quan hệ …
_DSC1720
VÕ ĐẠO VỚI VĂN HÓA VIỆT NAM Huỳnh Tuấn Kiệt – Huỳnh Quốc Thắng TÓM TẮT Trong những giá trị lịch sử – văn hóa nổi bật của Việt Nam, bên cạnh truyền thống “Nhân văn” của một dân tộc hiếu hòa, thích văn học nghệ thuật, còn có truyền thống “Thượng võ” của một đất nước luôn đối đầu với những thiên tai, địch họa ngoại xâm hết sức khắc nghiệt. Nhìn xuyên suốt trong các hoạt động võ thuật của các môn phái võ, cho đến trên tổng thể các mặt đời sống xã hội, hai mặt …
_DSC2013
NGHỀ VÕ VÀ VĂN HÓA VÕ ĐẠO CÁC DÒNG HỌ Ở NAM BỘ GIẢI PHÁP KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN Võ Ngọc An TÓM TẮT Như một bộ phận trong tiến trình lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, gia đình, dòng họ Nam Bộ hình thành từ các cuộc Nam tiến. Do hoàn cảnh môi trường sống nơi vùng đất mới khai phá, lúc đi đến cho tới khi ở lại cư trú lâu dài, ai cũng phải giỏi võ. Nghề võ không phải là một nghề nghiệp để sống mà là “nghề” để tồn tại …
_DSC1596
LUẬN ĐÀM VỀ MỘT NỀN VĂN HÓA VÕ HỌC VIỆT NAM Mạc Đường TÓM TẮT Văn hóa võ đạo (boxing culture) là một sinh hoạt đặc thù của văn hóa nông thôn người Việt. Nó là một trong những nhân tố cấu thành của văn hóa dân tộc Việt Nam hiện đại. Vì vậy, văn hóa võ đạo là một bộ môn Văn hóa học Việt Nam (Vietnamese Culturology). Văn hóa võ đạo Việt Nam dựa vào quá trình chuyển khí làm trung tâm, nó bắt nguồn từ huyền thoại Thánh Gióng chuyển khí thành sức mạnh vô biên …
phan thanh ben 2
VÕ ĐẠO VIỆT NAM VỚI VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ DÒNG TỘC Nguyễn Thanh Bền   TÓM TẮ T Lịch sử Việt Nam suốt mấy ngàn năm dựng nước, cũng ngần ấy năm dân tộc ta đấu tranh giữ nước. Từ Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phá giặc Ân, vua An Dương Vương dùng nỏ thần đuổi quân Triệu Đà, Ngô Quyền diệt quân Nam Hán, Lý Thường Kiệt phá Tống, bình Chiêm, Trần Hưng Đạo đại thắng Nguyên-Mông, Lê Lợi bình định giặc Minh, Quang Trung đại phá quân Thanh… và hơn hàng trăm năm quét sạch thực …
_DSC1694
NỀN TẢNG NHO – PHẬT – LÃO TRONG VĂN HÓA VÕ ĐẠO VIỆT NAM (Qua thực tế môn phái Nam Huỳnh Đạo) Huỳnh Tuấn Kiệt TÓM TẮT Từ thực tiễn Nam Huỳnh Đạo và các môn phái võ cổ truyền khác, xét về bản chất, võ đạo Việt Nam chính là sự phát huy toàn diện sự vận động của chỉnh thể văn hóa dân tộc kết hợp với tinh hoa văn hóa tư tưởng phương Đông, cụ thể là tư tưởng triết học Nho – Phật – Lão. Trên nền tảng tinh thần “Nhân văn Việt Nam” nhằm …