08 6860 8040
08 3848 3858
namhuynhdao@gmail.com

Danh Mục Hình Ảnh và Video Clip

Featured Video Play Icon
Võ cổ truyền nói chung và từng môn phái nói riêng đã đóng góp rất lớn vào quá trình chống ngoại xâm, xây dựng sự đoàn kết của dân tộc và tiếp tục bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam. Môn phái Nam Huỳnh Đạo là một nhân tố đó. Tôi có lời khuyên Môn phái đã làm được thì phải luôn giữ vững được cái tâm, giữ vững được cái tình và phải thực hiện được lời dạy của Bác vì dân cường nước thịnh.
hinh-dong-nhi-7
Xác định thiếu niên nhi đồng (Đồng nhi) chính là lực lượng chủ đạo sẽ kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tinh hoa võ đạo Việt Nam, Môn phái Nam Huỳnh Đạo luôn đặc biệt chú trọng vào giáo dục đào tạo thế hệ Đồng Nhi Việt Nam trở thành nhân tố đầy đủ bản lĩnh, lý tưởng và năng lực cống hiến cho tổ quốc. Bên cạnh việc giáo dục thể chất cho lứa tuổi Đồng nhi thông qua công phu đặc trưng, Môn phái luôn đặt tiêu chí xây dựng nền …