08 6860 8040
08 3848 3858
namhuynhdao@gmail.com

Danh Mục Y VÕ Dưỡng Sinh

duong sinh le van tam 2
Dưỡng sinh là nuôi dưỡng sự sống ! Con người ngay khi mới hình thành sự sống của bào thai trong bụng mẹ đã cần phải được nuôi dưỡng thật cẩn mật. Bào thai sống bằng tiên thiên khí tức mang thiên tính sinh tồn cao nhất. Đứa bé được sinh ra, theo thời gian cơ thể càng lớn lên thì càng đánh mất dần tiên thiên khí đó mà chỉ sống bằng khí hậu thiên. Để con người có thể tồn tại được trong từng hơi thở phải nhờ nguồn dưỡng khí của trời và nguồn thực dưỡng …
duong sinh le van tam 1
Dưỡng sinh khí công Nam Huỳnh Đạo là phép vận động giúp cường kiện sức khỏe cho mọi người qua đúc kết thực tiễn lâm sàng Y Võ dưỡng sinh, nhân thể luận và khí hóa luận (âm dương, cương nhu, ngũ hành). Về nguồn gốc, Môn phái Nam Huỳnh Đạo được hình thành trên nền tảng công phu dòng võ gia truyền Huỳnh gia kết hợp các nguyên lý, nguyên tắc mang tính chỉ đạo của Y gia, Thái gia, Phật gia cùng với công phu bảo lưu cẩn mật những giá trị di sản quí giá của …