BẢN CHẤT VÕ HỌC - VÕ CÔNG NAM HUỲNH ĐẠO

B

ản chất nền tảng Võ học, Võ công Nam Huỳnh Đạo là Nội gia công phu, tức vận dụng nguyên lý Âm dương làm cơ sở hạt nhân cho mọi vận động tâm thể, tiến tới cảnh giới : Thiên Địa Nhân đồng nhất khí ( Vô Cực cảnh ).

ĐÂỊ LỄ BẾ MÔN NAM HUỲNH ĐẠO
Sự Phụ Chưởng Môn Trong Giờ Võ Đạo

Với chuẩn mực của Y học cổ truyền về Khí hóa luận, âm dương luận... Công pháp bản môn là sự kết tinh hài hòa giữa phép Dưỡng sinh và Chiến đấu, một tiêu chí bản chất của võ thuật

Chỉ đạo tinh thần là Tâm pháp hàm dưỡng trong tổng thể sâu sắc và đặc thù của Văn Hóa Việt Nam. Đây là gốc rễ ( Đạo ) của tinh thần Nam Huỳnh Đạo

Nguyên lý và cấu trúc vận động chuyên biệt trong mọi công pháp Bản môn là Nguyên lý Âm dương, Tam tài, quan hệ Bát Quái, Ngũ Hành. Nguyên lý Thái cực là cứu cánh để phát triển chuẩn mực năng lực vận động trong sự hợp nhất Nhân khí và Thiên Địa khí .

Tiến trình để tạo nội lực ( Kình lực - Khí lực ),một nội hàm chủ soái trong vận động võ thuật của Bản môn là tạo kình lực thông qua hoạt hóa gân cơ xương khớp, trong đó cân giữ vai trò chủ đạo, sau đó tiến đến định khí và thăng hoa khí trên nền tảng của kình lực đã đạt đến giai đoạn căn cơ .

Võ học Nam Huỳnh Đạo là động lực xây dựng, đúc kết, thăng hoa phẩm tính, năng lực con người Việt Nam mãi thấm sau trong nội lực Văn Hóa Dân tộc, góp phần tỏa sáng nhân cách Việt Nam.

ĐÂỊ LỄ BẾ MÔN NAM HUỲNH ĐẠO

VÕ CÔNG BẢN MÔN NAM HUỲNH ĐẠO

01/12/2022

Võ Đức

02/04/2019

Chân Võ

12/03/2014

Điển Quyền Chánh Môn

Lorem ipsum dolor sit amet dolor. Suspendisse sollicitudin. Fusce non ante euismod quis, placerat quam. Sed interdum arcu quis orci. Nunc vitae metus. Maecenas feugiat lectus elit, ut justo vulputate vitae, commodo magna gravida.
10/03/2014

Võ Công Nam Huỳnh Đạo

Enim ac turpis egestas. Suspendisse elit lectus dapibus eu, vulputate at, consequat id, ultrices posuere ante ipsum aliquet eget, rutrum magna iaculis arcu massa, feugiat fermentum in, dapibus et, tristique libero in massa.