08 6860 8040
08 3848 3858
namhuynhdao@gmail.com

Danh Mục Võ Công Bản Môn

Featured Video Play Icon
Võ công Nam Huỳnh Đạo đặt cơ sở bản chất đầu tiên là Cân, mang tính khai phóng triệt để nên không bị vướng mắc vào cực hạn của vận động như khi sử dụng cơ bắp thông thường. Vận động chủ đạo của Nam Huỳnh Đạo là vòng tròn, tất cả các thao tác được “hình cầu hóa” một cách hết sức siêu việt và hữu hiệu trong hai tiêu chí chủ đạo của võ là Dưỡng sinh và Chiến đấu. Vận động của Công phu Nam Huỳnh Đạo là vận động thăng hoa. Sức năng của người …
LTK hoa cong 1
Bản chất nền tảng Võ công Nam Huỳnh Đạo là Nội gia công phu, tức vận dụng nguyên lý Âm dương làm cơ sở hạt nhân cho mọi vận động tâm thể, tiến tới cảnh giới: Thiên Địa Nhân đồng nhất khí ( Vô Cực cảnh ). Với chuẩn mực của Y học cổ truyền về Khí hóa luận, nhân thể luận, âm dương luận v.v… Công pháp bản môn là sự kết tinh hài hòa giữa phép Dưỡng sinh và Chiến đấu, một tiêu chí bản chất của võ thuật. Chỉ đạo tinh thần là Tâm pháp hàm …
Đồng nhi Nam Huỳnh Đạo tập luyện võ công
Võ Công Nam Huỳnh Đạo Phần 1 Võ Công Nam Huỳnh Đạo Phần 2