parallax background

Chương trình tập huấn tại Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Đồng Nhi – Lễ Hội Tổng Kết Hoạt Động Võ Thuật – Võ Đạo năm 2017
03/11/2018

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỂ CHẤT , TRIỂN KHAI TẬP LUYỆN TRONG TRƯỜNG HỌC TẠI TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018