parallax background

Đồng Nhi – Lễ Hội Tổng Kết Hoạt Động Võ Thuật – Võ Đạo năm 2017

Nam Huỳnh Đạo – Lễ Hội Tổng Kết Hoạt Động Võ Thuật – Võ Đạo năm 2017
30/10/2018
Chương trình tập huấn tại Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018
14/12/2018

ĐỒNG NHI BIỂU DIỄN - LỄ HỘI TỔNG KẾT NAM HUỲNH ĐẠO NĂM 2017

N

goài chương trình tập luyện đại trà cho lứa Đồng Nhi, Môn phái còn đang tổ chức một CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CHUYÊN SÂU dành cho lứa tuổi này. Thành viên lớp này bên cạnh việc được tập luyện giáo án công phu cao cấp còn được thường xuyên tham dự những chương trình giao lưu văn hóa võ đạo của Môn phái. Đây thực sự là một chương trình bổ ích nhằm giáo dục môn sinh phát triển sức khỏe tinh thần và thể chất một cách toàn diện như người xưa thường nói “VĂN VÕ TOÀN TÀI”.