parallax background

Chương trình phổ cập Môn võ Dân tộc Nam Huỳnh Đạo tại tỉnh Đồng Tháp

Chương trình phổ cập môn Võ Dân tộc Nam Huỳnh Đạo tại Huyện đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
20/09/2018
Quận 10 – Võ Đường Lê Thị Riêng
25/09/2018

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ CẬP VÕ DÂN TỘC NAM HUỲNH ĐẠO TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

V

ới tâm nguyện chung tay góp sức vào công cuộc xây dựng hưng thịnh nền giáo dục nước nhà, chăm sóc sức khỏe tâm và thân cho nhân dân, Môn phái Nam Huỳnh Đạo đang ngày đêm cống hiến những giá trị thiết thực nhất cho xã hội .

Môn Phái NAM HUỲNH ĐẠO

Lễ ra mắt chương trình tập luyện và triển khai

võ dân tộc Nam Huỳnh Đạo vào trường học tỉnh Đồng Tháp

Chương trình huấn luyện giáo viên thể chất tỉnh Đồng Tháp