parallax background

Võ Đạo Nam Huỳnh Đạo

Báo Vothuat.vn Giải mã môn võ Việt-Nam Huỳnh Đạo
04/05/2014
Giáo Dục Thể Chất Học Đường
07/05/2014

VÕ ĐẠO NAM HUỲNH ĐẠO

N

guồn suối phát sinh của Võ đạo Việt Nam là sự giác ngộ về sự thật vận động của cuộc đời võ thuật, vì vậy Võ đạo Việt Nam có tính cách vượt lên trên cuộc đời võ thuật. Sự vượt lên là kết quả tất yếu của giác ngộ, vì mọi giác ngộ đều đưa đến sự thức tỉnh và giải phóng.

Người võ sinh đạt đến võ đạo sẽ là con người không bị sai sử và chìm đắm trong bóng tối của thành kiến, dục lạc và bất minh. Chất liệu của Võ đạo Việt Nam được nội sinh từ chính sự linh động của cuộc sống thực tiễn trong khao khát vươn tới sự tự tại và hạnh phúc đích thực của thân và tâm. Nguồn suối sinh lực từ trong bản chất đã nằm trong huyết quản của mọi người Việt Nam, mãi biến hóa qua đời sống của lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, tâm thức dân tộc để đạt đến một khả năng kỳ diệu và trác tuyệt của một nghệ thuật vận động hợp nhất.

Võ đạo Nam Huỳnh Đạo là tinh thần Nhân văn và Thượng võ đặc trưng của dân tộc Việt Nam, là nội dung văn hóa toàn diện góp phần tích cực đời sống tâm thân đạt hạnh phúc chân thật.

Nền tảng Võ công – Pháp thuật của Nam Huỳnh Đạo là nội gia công phu lấy Kình – Khí – Mạch làm cơ sở tu dưỡng và thăng hoa.

Nam Huỳnh Đạo là dòng võ chính thống Việt Nam đặt nền tảng trên văn hóa dân tộc Việt Nam tức lịch sử, phong tục tập quán, địa lý và tâm thức Việt Nam làm cơ sở chỉ đạo Võ công – Võ đạo Nam Huỳnh Đạo.

Sư Phụ Chưởng Môn Nam Huỳnh Đạo Tiếp Cố GS Trần Văn Khê nhà Nghiến cứu âm nhạc- ẩm thực cổ truyền Viêt Nam
Và Cố Lão Võ Sư Trần Tiến Tại Buổi Lễ Bế Môn Nam Huỳnh Đạo

Tâm pháp Nam Huỳnh Đạo là văn hóa Hồng Phạm (văn hóa Văn Lang) là nội dung sinh lực cao nhất kiến tạo thuần phác người Việt Nam siêu việt.

Văn hóa Hồng Phạm là nền tảng triết lý tư tưởng văn hóa và văn minh nông nghiệp (nguồn gốc văn hóa nông nghiệp Việt Nam) với cơ cấu là tam tài, âm dương, ngũ hành, xuất phát từ Minh Triết “Lạc Thư” (Sách kinh điển đầu tiên của dân tộc Việt Nam).Nội dung cụ thể mang tính đặc trưng Võ công – Pháp thuật Nam Huỳnh Đạo gồm 5 nội dung tu dưỡng: Võ Đức, Võ Đạo, Võ Thiền, Võ Y, Chánh Võ.

Nam Huỳnh Đạo đặt nền tảng đầu tiên cho sinh lực bản thể là nội công, tức căn cơ toàn diện kiến tạo năng lực sống cao nhất, bền vững nhất cho con người. Cụ thể hun đúc năm sinh lực cho hành giả (người luyện tập) là Kim Lực, Mộc Lực, Thủy Lực, Hỏa Lực, Thổ Lực.

Nam Huỳnh Đạo đắc thủ 5 di sản Võ Đạo – Võ công Việt Nam đó là:

Nội Công – Tâm Pháp – Khí Công – Mật Dưỡng – Quyền Pháp

Người học võ phải nắm được bản nguyên văn hóa dân tộc, hiểu được nguyên lý của thái cực, âm dương, cương nhu, ngũ hành… và cách vận dụng trong đời sống hiện đại. Từng ngày từng ngày dòng chảy văn hóa dân tộc như nguồn nước mát ngấm sâu vào máu thịt, tạo nên khí chất của từng con người. Khi muôn người như một, đồng tâm hiệp khí, lúc ấy dân khí trở thành nội lực to lớn của một dân tộc.

Su Phu Day tieng nho

Môn phái Nam Huỳnh Đạo đã xây dựng được một môi trường văn hóa võ đạo trở thành truyền thống của bản môn. Trong các giờ võ đạo hàng tuần Sư phụ truyền thụ cho các môn đồ các di sản về Nho Nôm của ông cha, về ngôn ngữ, từ nguyên, Kinh Dịch, y học… Môn phái luôn chú trọng rèn luyện nhân cách của môn sinh qua giờ Văn hóa Võ Đạo được tổ chức xuyên suốt trong hơn 30 năm qua. Võ đạo có pháp riêng để luyện võ sinh cách kềm chế tâm tính, tiến đến làm chủ bản thân. Phần đông các bạn trẻ theo học võ đều có biểu hiện tốt trong lối sống, tránh được nhiều cám dỗ và những thói hư tật xấu đang từng ngày, từng giờ lôi cuốn giới trẻ khi gia đình và xã hội lơ là, mất cảnh giác.

Xuất phát từ nhận thức sâu sắc thế hệ trẻ là rường cột của đất nước nên Môn phái Nam Huỳnh Đạo đặc biệt chú trọng vận dụng tinh yếu của khoa học vận động võ thuật và văn hóa Võ Đạo để trực chỉ giáo dưỡng phát huy mọi năng lực, tiềm lực của môn sinh. Với phương châm: Lấy Văn hóa làm động lực, lấy khoa học làm phương tiện. Môn phái đã năng động hóa mọi hoạt động, sinh hoạt thực tiễn của môn sinh trên tinh thần kế thừa và phát huy mọi nhân tố tích cực của Võ học Việt Nam. Những phẩm chất vốn có của tuổi trẻ như năng động, sáng tạo được chắp cánh có tính định hướng như rèn luyện tính kỷ luật, cường kiện khỏe mạnh, chí tiến thủ, độc lập trong suy nghĩ, quyết đoán trong hành động, yêu thương đoàn kết, được Môn phái đặc biệt rèn giũa nhằm góp phần tạo nên những con người có năng lực và đạo đức cho xã hội.

Với niềm tin vững chắc vào chân lý Văn hóa dân tộc Việt Nam, vào Võ học, Võ Đạo Việt Nam, mãi mãi thế hệ môn sinh Nam Huỳnh Đạo hòa mình cùng thế hệ trẻ Việt Nam, luôn sống có ý nghĩa và cống hiến xứng đáng cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu.