VĂN HÓA VÕ ĐẠO

V

õ đạo Việt Nam dựa trên nên tảng tinh hoa Văn hóa Dân tộc mang đầy đủ giá trị lịch sử, phong tục tập quán, địa lý và tâm thức dân tộc

 

Võ đạo Việt Nam vừa đặt nền tảng " Văn trị " tức thỏa mãn các nội dung mang " tri thức văn hóa tổng hợp " của dân tộc vừa phải là những " Võ công " với nội dung mang tính chất " năng lực hành động thực tế " của toàn thể dân tộc. Từ đó xét về bản chất,Võ đạo Việt Nam chính là sự giải phóng toàn diện sự vận động của " chỉnh thể văn hóa dân tộc" trên nền tảng tinh thần "Nhân Văn Việt Nam" nhằm giải phóng tri "thức Văn hóa" của dân tộc hướng đến một giá trị cốt lõi khác từng tạo nên cá tính và phẩm cách của dân tộc theo tinh thần "Thượng Võ Việt Nam"

Và trong một tâm thế của đạo Lý " Nhăn Văn - Thượng Võ " như vậy, Võ Đạo Việt Nam đã, đang và sẽ trở thành một nguồn lực quan trọng có thể có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc .

Một trong những nội dung tạo nên nguồn lực ấy là Võ Đạo Việt Nam đã tổng hợp nhiều nguồn tinh hoa như đạo học, y học, binh pháp, văn hóa dân gian ... đặc biệt là sức mạnh của tâm thức dân tộc với dòng chảy văn hóa Nho đạo, trong đó nổi bật là sự đóng góp của các giá trị minh triết tỏa sáng từ Kinh Dịch cùng sự tác động tích cực của các giá trị Luân thường Nho giáo , tạo nên một phương thức vận động tiêu biểu là " Dĩ nhu chế cương " trong sự cân bằng và hợp nhất của lương tri, lòng nhân hậu của con người Việt Nam ... Không phải ngẫu nhiên mà trong thực tế sinh động của đời sống văn hóa truyền thống, con người Việt Nam từng đã có những cách " Văn hóa ứng xử " hết sức quân bình, mềm dẻo, cân bằng giữa nội giới và ngoại giới , giữa tác động nội sinh và ngoại sinh, giữa thân và tâm trong sự hòa hợp với nội tính " nhân văn " của văn hóa, đặc biệt là lập " Lễ " để " Trượng Nghĩa " tiến đến " Nhân đạo " và cuối cùng là nhằm đạt đến cứu cánh : Thiên - Địa - Nhân đồng nhất khí , một cảnh giới tột đỉnh của " Thân Tâm hợp nhất " trong giá trị chân thật của" Văn hóa chí Nhân " ( Người chính là Người của Văn hóa) ! Đó là một trong những giá trị bất biến mang tính cứu cánh của văn hóa dân tộc và nhân loại, nhất là trong bối cảnh thời đại ngày nay, nó càng là một " nhu yếu" ( nhu cầu nội tại tất yếu) của con người trong mọi nền văn minh!..

Văn hóa Dân tộc Việt Nam trên nền tảng lịch sử, phong tục tập quán, địa lý và tâm thức dân tộc đã kiến tạo nên một nền Võ đạo đậm nét Nhân Văn - Thượng Võ, đã kết tinh và thể chế hóa một cách sinh động nhân cách và tài năng của một công dân nước Việt trong suốt quá trình lịch sử và là chuẩn mực văn võ song toàn nhằm hướng tới một con người toàn diện đầy đủ chất văn và chất võ trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Và cao hơn hết, chuẩn mực văn võ song toàn sẽ thống nhất được sinh lực Việt Nam, đáp ứng toàn diện sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử, không những được xây dựng được một vị thế tâm thức dân tộc vững vàng mà còn tạo thế và lực để bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam chúng ta tốt đẹp.

Sự Phụ Chưởng Môn

02/04/2019

Văn Hóa Võ Đạo

28/09/2014

Nghề Võ và Văn Hóa Võ Đạo các Dòng Họ ở Nam Bộ giải pháp Kế thừa và Phát triển

Semper sollicitudin posuere, lacus tincidunt molestie, nunc posuere sit amet, consectetuer vulputate aliquam tempor tincidunt scelerisque. Vestibulum tempus. Pellentesque habitant morbi tristique mauris magna, gravida.
04/05/2014

Võ Đạo Nam Huỳnh Đạo

Maecenas arcu elit, dictum quis, tincidunt vel, consequat ipsum et wisi. Morbi orci. Vestibulum ante ipsum dolor ut lacus. Ut laoreet metus tellus, quis lacus nibh, imperdiet wisi, vitae imperdiet dignissim.
30/04/2014

Thân Khí Võ Đạo với Nhân Cách, Đạo Đức Cá Nhân và Văn Hóa Dòng Tộc

Morbi tellus nec velit. Aliquam sed dui. Suspendisse adipiscing. Nulla cursus mauris non purus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per inceptos hymenaeos. Quisque pharetra, urna mattis id, adipiscing at, mauris.
29/04/2014

Võ Đạo Việt Nam với Văn Hóa Dân Tộc và Dòng Tộc

Praesent euismod pulvinar, quam ut vehicula convallis ligula tortor venenatis augue id dolor sit amet sapien a ligula. Nam eu venenatis quis, odio. Suspendisse at est ullamcorper wisi vulputate luctus. Phasellus tellus pede.
12/03/2014

Luận đàm về một nền Văn Hóa Võ Học Việt Nam

Semper sollicitudin posuere, lacus tincidunt molestie, nunc posuere sit amet, consectetuer vulputate aliquam tempor tincidunt scelerisque. Vestibulum tempus. Pellentesque habitant morbi tristique mauris magna, gravida.