parallax background

Dưỡng Sinh Khí Công Nam Huỳnh Đạo

Giáo Dục Thể Chất Học Đường
07/05/2014
Nghề Võ và Văn Hóa Võ Đạo các Dòng Họ ở Nam Bộ giải pháp Kế thừa và Phát triển
28/09/2014

DƯỠNG SINH KHÍ CÔNG NAM HUỲNH ĐẠO

D

ưỡng sinh khí công Nam Huỳnh Đạo là phép vận động giúp kiện cường sức khỏe cho mọi người qua đúc kết thực tiễn lâm sàng Y Võ dưỡng sinh, Nhân thể luận và Khí hóa luận ( âm dương, cương nhu, ngũ hành ).

Sư Phụ Giới Thiệu Sách Hoàng Hán Y Học
Sư Phụ Giới Thiệu Sách HOÀNG HÁN Y HỌC Do Thân Phụ Là Dịch Giả

Về nguồn gốc, Môn phái Nam Huỳnh Đạo được hình thành trên nền tảng công phu dòng võ gia truyền Huỳnh Gia kết hợp các nguyên lý, nguyên tắc mang tính chỉ đạo của Y Gia, Thái Gia, Phật Gia cùng với công phu bảo lưu cẩn mật những giá trị di sản quí giá của tổ tiên dân tộc Việt Nam. Hàng trăm năm qua, gia tộc họ Huỳnh đã đóng góp rất lớn vào sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của nhân dân bằng thực chứng chữa bệnh lâm sàng Y Võ và Nam Huỳnh Đạo ngày nay đang phát huy mạnh mẽ truyền thống đó thông qua con số hàng ngàn môn sinh tập luyện thường xuyên tại các võ đường của Môn Phái. Tất cả các môn sinh qua tập luyện trong môi trường Võ đạo này đều chuyển biến tích cực tâm thân, cường kiện sức khỏe một cách nhanh chóng.

Hệ thống bài tập dưỡng sinh khí công Nam Huỳnh Đạo được xây dựng dựa trên nền tảng Y học cổ truyền phương Đông. Nguyên tắc khoa học chủ đạo của nó là tác động trực tiếp vào hệ thống kinh mạch lạc dẫn đến cải thiện và nâng cao chức năng hoạt động của lục phủ- ngũ tạng( tâm - can - tỳ - phế - thận) bởi đây là cội nguồn sản sinh ra toàn bộ sinh lực sống của con người .

„Dưỡng Sinh là nuôi dưỡng sự sống”

Chương trình Dưỡng Sinh khí công Nam Huỳnh Đạo áp dụng được cho tất cả mọi người, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi và người có bệnh. Thời gian qua, Môn phái cũng áp dụng thành công vào chương trình hổ trợ sức khỏe cho cộng đồng như các hoạt động huấn luyện kỹ năng mềm cho lực lượng cán bộ công nhân viên chức của các đơn vị phường xã, trường học và các đơn vị doanh nghiệp. Chương trình này bước đầu mang lại hiệu quả cao vì đáp ứng được nhu cầu đời sống hiện đại là cải thiện sức khỏe, tăng cường năng suất lao động và tự vệ phòng thân trong những tình huống cần thiết. Đây được xác định là một trong các hoạt động công đức thiết thực của môn phái đối với mọi tầng lớp cộng đồng xã hội.