parallax background

Chương trình Phổ cập môn Võ Dân tộc Nam Huỳnh Đạo Tại Tỉnh Vĩnh Phúc

Chương trình phổ cập môn Võ Dân tộc Nam Huỳnh Đạo tại Tỉnh Bến Tre
07/10/2018
Quận 9- Võ Đường Phong Phú
08/10/2018

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ CẬP VÕ DÂN TỘC NAM HUỲNH ĐẠO TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

T

ỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai các nội dung của Môn Phái Nam Huỳnh Đạo vào các trường học. Đến nay đã mở rộng đến rất nhiều trường, nhiều học sinh và nhân dân ở tỉnh Vĩnh Phúc đã đón nhận và cảm nhận được sự tích cực của nội dung môn học, vừa rèn luyện được sức khỏe vừa thấm nhuần đạo đức và nhân văn rất tốt trong môn võ Nam Huỳnh Đạo. Trong thời gian tới ngành giáo dục Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục triển khai vào từng đối tượng cụ thể. Chúng tôi mong rằng các võ sư, võ sinh của Môn phái sẽ tiếp tục giúp đỡ để chương trình giáo dục môn vĩ này ở tỉnh Vĩnh Phúc được phát triển tốt đẹp

Ông Hoàng Minh Quân Giám Đốc Sở GD&ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc

LỄ KHAI MẠC HỘI KHỎE PHỤ ĐỔNG TỈNH VĨNH PHÚC LÀN THỨ VII NĂM 2015

Chú thích : từ phải sang trái :

1. Võ Sư HUỲNH QUỐC HÙNG - Trưởng tràng, Trưởng ban điều hành Môn phái Nam Huỳnh Đạo .

2. TS NGŨ DUY ANH - Vụ trưởng Vụ công tác HSSV, Bộ GD&ĐT .

3. Ông VŨ CHÍ GIANG - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc .

4. TS NGUYỄN THỊ NGHĨA - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ Trưởng Bộ GD&ĐT.

5. Ông HOÀNG MINH QUÂN - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc .

6. Ông NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc .

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỂ CHẤT , TRIỂN KHAI TẬP LUYỆN TRONG TRƯỜNG HỌC TẠI TỈNH VĨNH PHÚC