parallax background

Điển Quyền Chánh Môn

Ươm Mầm Thế Hệ Đồng Nhi Nam Huỳnh Đạo
11/03/2014
Luận đàm về một nền Văn Hóa Võ Học Việt Nam
12/03/2014

ĐIỂN QUYỀN CHÁNH MÔN NAM HUỲNH ĐẠO

V

ới dẫn chứng của Y học cổ truyền được đúc kết lâm sàng nhiều đời, thời gian qua Môn phái Nam Huỳnh Đạo đã xây dựng thành công cũng như đóng góp có hiệu quả nội dung Y Võ vào hệ thống công chức Nhà nước, doanh nghiệp cũng như lực lượng môn sinh Nam Huỳnh Đạo ở nhiều tầng lớp .

Đại Võ Sư HUỲNH TUẤN KIỆT - Chưởng Môn NAM HUỲNH ĐẠO

Môn phái Nam Huỳnh Đạo đặc biệt chú trọng giáo dưỡng thế hệ trẻ sinh lực Văn hóa Võ Đạo, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức của sinh viên, học sinh về Văn hóa Dân tộc, góp phần xây dựng nhân cách và đạo đức tốt đẹp cho các em. Hiện nay công tác giảng dạy giao lưu giữa các trường Đại học diễn ra rất sinh động, sôi nổi.

Clipboard Image (7)
Clipboard Image (14)

Môn Phái Nam Huỳnh Đạo có Môn gia, Môn hộ đúc kết nhiều đời, có mặt hầu hết ở các nước Đông Nam Á, nên Môn phái có điều kiện thường xuyên tổ chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi võ học, ấn chứng võ công với các tên tuổi võ lâm, hệ thống chính phái ở Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Tây Tạng và các nước Châu Âu. Điều này rất bổ ích cho Môn phái, giúp môn sinh nhận thức chính xác về trình độ võ học của thế giới.

Clipboard Image (53)
Clipboard Image (57)

Điểm độc đáo của Môn phái ở nội dung này là không dùng thuốc và hạn chế tối đa dùng phương dược mà thông hệ thống đạo dẫn khí công, nội công, phép mật dưỡng của Môn phái để tác động vào hệ sinh lực của kinh mạch lạc, thần kinh, khí quan, từ đó thanh lọc, cường kiện và phát huy tối đa năng lực, sức khỏe tối ưu trong hệ thống tâm thân của con người. Thời gian qua kết quả rất đáng khích lệ .