parallax background

Võ Công Nam Huỳnh Đạo

Nền tảng Nho – Phật – Lão trong văn hóa võ đạo Việt Nam
09/03/2014
Ươm Mầm Thế Hệ Đồng Nhi Nam Huỳnh Đạo
11/03/2014

VÕ CÔNG NAM HUỲNH ĐẠO

V

õ công Nam Huỳnh Đạo đặt cơ sở bản chất đầu tiên là Cân, mang tính khai phóng triệt để nên không bị vướng mắc vào cực hạn của vận động như khi sử dụng cơ bắp thông thường.

Vận động chủ đạo của Nam Huỳnh Đạo là vòng tròn, tất cả các thao tác được “hình cầu hóa” một cách hết sức siêu việt và hữu hiệu trong hai tiêu chí chủ đạo của võ là Dưỡng sinh và Chiến đấu. Vận động của Công phu Nam Huỳnh Đạo là vận động thăng hoa. Sức năng của người tập luyện được huân tập và trưởng dưỡng theo ngày tháng công phu, khiến con người vươn tới những đỉnh cao vượt ngoài thể năng vốn có. Đặc biệt hữu hiệu trong công tác dưỡng sinh cho người lớn tuổi và công tác xây dựng chuẩn bị cho thế hệ mầm non. Những người có năng lực cống hiến cho xã hội, nếu được tiếp thêm nguồn sinh lực này sẽ có sức năng đóng góp lớn và mạnh mẽ hơn nhiều.

Biểu Diễn Linh Pháp Xuân Điển Nam Huỳnh Đạo

Sau hơn ba mươi năm thực tiễn triển khai, Nam Huỳnh Đạo đã chứng minh tính khoa học của mình trong vận động, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu về tập luyện gìn giữ sức khỏe cho mọi người trong mọi lứa tuổi. Ngoài ra khoa học của Nam Huỳnh Đạo mang tính nguyên lý vận động nên có thể áp dụng sâu vào các ngành nghề khác trong xã hội, đạt được những thành tựu tốt đẹp. Hàng ngũ huấn luyện viên Nam Huỳnh Đạo ngoài công tác giảng dạy, phát triển Văn hóa Võ Đạo, cũng là những người rất thành đạt trong cuộc sống, đem năng lực đó truyền lại cho thế hệ môn sinh đàn em, tiếp bước xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng khỏe mạnh và sống có định hướng tốt đẹp.

Côn - đao - thương